by

Odbiór pakietów startowych

Od jutra do piątku, w sekretariacie szkoły, nasze niezastąpione Panie Sekretarki działać będą jako Biuro Zawodów. Prosimy zgłaszać się po odbiór pakietów startowych w godzinach pracy sekretariatu. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, to bardzo usprawni nam prace organizacyjne.

Najważniejszą sprawą przy odbiorze pakietu, jest złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia uczestnika. Jest to niezbędny warunek dopuszczenia do udziału w marszobiegu.

„Oświadczenie uczestnika” wypełniają wyłącznie uczestnicy pełnoletni. Dotyczy również rodziców startujących bez numerów (lista z numerami R1 – R14).
„Oświadczenie rodzica” dotyczy niepełnoletnich uczestników marszobiegu i wypełnić powinien je rodzic/opiekun prawny dziecka – osobno dla każdego dziecka.

Formularze można pobrać z powyżej podanych linków, samodzielnie wydrukować i dostarczyć do Biura Zawodów. W razie braku możliwości wydruku, puste formularze będą również dostępne w sekretariacie.

Przed wizytą w Biurze Zawodów warto również sprawdzić swój numer startowy i podać go później w sekretariacie – to również usprawni obsługę.

 

Write a Comment

Comment