Last minute!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych. Obecnie opracowujemy listy startowe, więc nie ma już możliwości aby w tej chwili dopisać spóźnialskich.

Będzie można dopisać się jeszcze jutro rano, na miejscu, w biurze zawodów. Pamiętajcie jednak, że warunkiem przyjęcia zgłoszenia niepełnoletniego zawodnika, jest dostarczenie podpisanego oświadczenia rodzica.

Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ

Opłaty startowe

Przypominamy, że udział w marszobiegu jest bezpłatny dla uczniów i pracowników ZSS, oraz dla zawodników startujących w charakterze opiekuna najmłodszych uczestników (do klasy 3 włącznie).

Pozostali zawodnicy proszeni są o uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł, przy odbiorze numerów startowych w dniu zawodów.

Bieg na 500 m dla najmłodszych, jest bezpłatny dla wszystkich dzieci.

Wydawanie numerów startowych

Numery startowe będą wydawane wyłącznie w dniu zawodów, bezpośrednio przed biegiem. Nie będzie możliwości odbioru numerów w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że niezbędnym warunkiem uczestnictwa w marszobiegu, jest złożenie podpisanego oświadczenia rodzica (za zawodników niepełnoletnich) lub uczestnika. Wzory tych oświadczeń znajdziecie do pobrania tutaj.

Ważna informacja dla biegu dziecięcego 500 m

Start i meta biegu dziecięcego na 500 m będzie znajdował się w tym samym miejscu. Zawodnicy będą mieli do przebycia 250 m w linii prostej, po czym nastąpi nawrót i powrotny bieg do mety. Na trasie umieszczone zostaną stosowne oznaczenia, aby uniknąć wpadania na siebie dzieci podczas nawrotki. Przed punktem zwrotnym biegniemy prawą stroną ścieżki i zawracamy w lewo, za ustawionymi pachołkami.

Generalna zasada ruchu na nawrotce 250 m: