Formularze oświadczeń

Zgodnie z regulaminem zawodów (tych, jak i każdych innych), odpowiedzialność za wzięcie udziału spoczywa na zawodnikach, a w przypadku osób niepełnoletnich – na ich prawnych opiekunach. W związku z tym, warunkiem niezbędnym udziału w biegach, jest dostarczenie organizatorowi podpisanych oświadczeń. Poniżej udostępniamy linki do pobrania formularzy.

Oświadczenie rodzica
Oświadczenie uczestnika pełnoletniego

Zgłoszeni zawodnicy, którzy nie dostarczą podpisanych oświadczeń, nie zostaną dopuszczeni do startu.

Oświadczenia można składać najpóźniej w dniu zawodów, podczas odbioru pakietów startowych (od godz. 9:30). Dla zapominalskich na miejscu będą dostępne puste formularze.

Wcześniej oświadczenia można składać w sekretariacie szkoły – do czego zachęcamy, aby uniknąć niepotrzebnych nerwowych sytuacji w dni zawodów.