Lista startowa

Poniżej ostateczna lista zgłoszonych uczestników.

W związku z liczbą zgłoszeń przekraczającą założony limit 200 zawodników, część Szanownych Rodziców nie otrzyma numerów startowych. Wasze zgłoszenia zostały przyjęte i możecie wystartować, ale pierwszeństwo przysługuje dzieciom i młodzieży.

Lista uczestników bez numerów zamieszczona jest poniżej głównej listy startowej.